O nás

Vyštudovala sociálnu prácu na VŠZaSP a ukončila dvojročné akreditované štúdium arteterapie v ateliéri OZ Therra Therapeutica v Bratislave. Koučing študovala na Business-Coaching-College v Bratislave. Venuje sa arteterapii, koučingu s arteterapeutickými prvkami, maľovaniu a lektorovaniu rôznych umeleckých kurzov. V posledných rokoch sa venuje hlavne maľovaniu obrazov olejom a akrylom a technike paverpol ktorou tvorí obrazy, sochy a rôzne dekoratívne predmety.

Certifikát: Paverpol East Europe and Austria – lektor paverpolu v roku 2014 otvorila Ateliér Evalon a v roku 2015 založila Občianske združenie Antistres centrum kde vypracováva rôzne projekty pre deti, seniorov a handicapovaných ľudí.. Od roku 2015 sa venuje práci so seniormi, pracuje v Zariadení pre seniorov v Novom Meste nad/Váhom Vedie tréningy pamäti, reminiscenčnú terapiu a tvorivé workshopy. Absolvovala rôzne kurzy tykajúce sa sociálnej práce, ako individuálne plánovanie, tvorba myšlienkových máp, štandardy kvality ., spolupracuje s Klubom dôchodcov v Novom Meste nad Váhom, s Kúpeľnou dvoranou v Piešťanoch, s Komunitným Centrom (KC) Apolin o.z.,  Aksen o.z – aktívny senior, s Občianskym združením „Programing – Project – Markekting“  v Banskej Bystrici. Spolupracuje s Galériou Monti Kubrik z Prahy, European Art Galery z Nemšovej a Malokarpatským osvetovým strediskom z Modry. Spolupracuje so ZŠ v rôznych mestách Slovenska ako lektor arteterapie pre projekty.

Obrazy a sochy vystavuje na mnohých domácich aj zahraničných výstavách a jej diela sa nachádzajú vo viacerých domácnostiach ako obrazy alebo dekoratívne predmety. Je aktívnou členkou a podpredsedníčkou ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov v Bratislave.

Od roku 2014 nájdete v Malom Orvišti Antistresové umelecké centrum – Ateliér Evalon. Ateliér je zameraný na umeleckú tvorbu a cestu k duši prostredníctvom umenia. Niekto rád pracuje v skupine, iní vyhľadávajú individuálne stretnutia a rozhovory alebo pragmatickejší životný koučing. Od založenia ateliéru sa tu vystriedalo veľa umelecky naladených ľudí a vyrobilo sa veľa nádherných diel. 

Ateliér spolupracuje s občianskym združením Antistres centrum, ktoré vypracovalo množstvo skvelých projektov, ktoré sa uskutočňujú v priestoroch ateliéru. Toto občianske združenie pomáha spolupracujúcim inštitúciám organizovať voľnočasové aktivity a tvorivé workshopy. Za všetkou tou drinou aj úspechmi stojí lektorka a koučka Mgr. Eva Černoková, ktorá pôsobí ako predseda občianskeho združenia, ktorej, ak je treba, veľmi ochotne pomáhajú ľudia zo susedstva, ktorý sú aj členmi občianskeho združenia. 

Ateliér je miesto, kde pomáhame ľuďom zbavovať sa stresu príjemným a zábavným spôsobom. V pokojnej atmosfére art-terapeutického centra sa môžete naučíť používať nové techniky a vytvoriť si dielo, ktoré sa stane výzdobou vášho domova alebo originálnym darčekom. Môžete si u nás zakúpiť aj sochy, obrazy, svietniky, šperky, handmade vecičky, ktoré potešia nejednu tvorivú dušu.

Niektoré stretnutia sú zamerané viac na umeleckú tvorbu, iné viac na cestu k duši prostredníctvom umenia. Sú klienti pracujúci radšej v skupinkách, iní volia individuálne stretnutia zamerané na sebaobjavovanie a liečbu duše. Prostredníctvom umeleckej práce a cielených rozhovorov, odbúrate nahromadený stres a dozviete sa viac o sebe a o tom, ako riešiť svoje problémy alebo smerovať k svojim cieľom.

Na kurzoch si môžete vyskúšať techniku paverpol, obraz, socha, dekorovanie predmetov paverpolom, môžete si vyrobiť vlastný lapač snov, mandalu na sklo z drahých kameňov, naučiť sa servítkovať, korálkovať, vyrobiť šperk ketlovaním, vytvoriť si dream board /mapu prianí/ a vyskúšať si prácu s keramickou hlinou. Ponukame tiež arteterapeutické kurzy zamerané na sebapoznávanie, zdvihnutie sebavedomia, kreslenie pravou hemisférou.
Kurzy sa konajú hlavne cez víkendy v našom ateliéri ale ponúkame tiež kurzy mimo ateliéru Evalon.

 

Občianske združenie Antistres centrum organizuje podujatia pre deti, handicapovanú mládež a seniorov. Integruje a podporuje zdravie a dobrovoľníctvo v regióne. Spolupracuje s inými organizáciami, školami a médiami. Podporuje vzdelávanie v oblasti arteterapie, reminiscenčnej terapie a ergoterapie. Usporadúva aktivity pre detských športovcov a kreatívnych seniorov, kde sa stretávajú rôzne generácie..

 Aktívne spolupracuje so zariadením pre seniorov v Novom Meste nad Váhom, športovým stolnotenisovým klubom v Ostrove.

Obrazy a sochy sa tvoria technikou paverpol, maľuje sa na sklo, vyrábajú sa keramické ozdoby. Tvorí sa z papiera technikou quilling, maľuje sa na hodváb, maľuje sa prstami, olejom, akrylom, tvoria sa obrazy mixed media technikou, pracuje sa s keramickou  hlinou. Vyrábajú sa vlastné lapače snov, mandaly, učí sa servítkovať, korálkovať, vyrabať šperky ketlovaním, dekorovať predmety paverpolom, vytvoriť si dream board /mapu prianí. Pracuje sa aj s rôznymi arteterapeutickými technikami a  fraktálnou kresbu. 

Úspešné projekty OZ Antistres
Uspesne projekty OZ Antistres

Všetky kurzy

Program je pre každého, aj pre tých, ktorí nikdy nekreslili a nemaľovali, ponúka príjemné uvoľnenie, zábavu a sebapoznávanie.

Všetky diela

Môžete si u nás zakúpiť aj sochy, obrazy, svietniky, šperky, handmade vecičky, ktoré potešia nejednu tvorivú dušu.